Best krijgt ‘wereldwijzers’

In Aarlesche Erven bouwen wij een nieuw gebouw voor opvang en onderwijs. Een fijne plek waar 0 tot 13-jarigen zich kunnen ontwikkelen tot ‘wereldwijzers’. Het pand staat in een natuurlijke omgeving en is bij uitstek geschikt voor onderwijs op maat. Hierbij is de eerste ‘wijsmaker’ het kind waarvan je leert en dat naast je beweegt in hetzelfde gebouw of het kind uit een ander land dat je spreekt via skype.

Vanuit een veilige basis debatteren wereldwijzers over en onderzoeken zij ‘echte problemen’. Wat is er aan de hand? Hoe kunnen wij hierin iets bijdragen? Wie hebben we nodig? Samen verkennen we welke mogelijkheden de wereld rijk is en bedenken we de best passende oplossing.

Leraar + coach = wereldwijzer
Het nieuwe gebouw wordt met respect voor de natuur zo duurzaam mogelijk gebouwd.
Het is ontworpen voor binnen- en buitengewoon unitonderwijs, waarmee het aanbod maximaal is afgestemd op het individu. Het onderwijs maken we hier samen. Samen met de kinderen, met de natuur, met onze omgeving, met scholen elders in de wereld, met ouders en samen met een enthousiaste club professionals.
Kinderen kunnen werken in unieke labs in het gebouw en zich verwonderen buiten het gebouw. Met een juiste balans tussen de overdracht van kennis (door de professional als leraar) en het ontwikkelen van vaardigheden (door de professional als coach) ontdekken ze hoe het werkt in… ‘de echte wereld’.
Soms plukken ze direct de vruchten en in andere gevallen ervaren ze dat er eerst wat ploeg- en zaaiwerk nodig is, voordat ze kunnen oogsten. Door het ervaren van zowel teleurstelling als succes, oogst ieder kind zelf vertrouwen en wordt het wereldwijzer.

KOM Op 't erf

Op 't Erf creëren we een fijne leeromgeving waarin ieder kind optimale kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen te groeien tot wereldwijzer. 

Wil je weten of het past? Je kunt helaas nog niet binnenlopen, maar ik vertel je graag alles wat ik weet over het nieuwe kindcentrum. 

Marieke Snoeks
directeur Op 't Erf

VOLG HET BOUWPROCES

Samen bouwen we Op't Erf en de laatste ontwikkelingen volg je hier! 

ONZE PLANNING

Stap voor stap bouwen we Op 't Erf. 

2022
2023

Een nieuw Kindcentrum, een nieuwe baan?!

Samen bouwen we Op ’t Erf! Een fantastisch nieuw kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een nieuwe plek die speciaal is ontworpen voor binnen- en buitengewoon unitonderwijs.
We zoeken onderwijsprofessionals die door een juiste balans tussen de overdracht van kennis (door de professional als leraar) en het ontwikkelen van vaardigheden (door de professional als coach) kinderen laten ontdekken hoe het werkt in…
‘de echte wereld’. We zoeken wereldwijzers!

Tijd voor iets nieuws?!

Wij bouwen Op ’t Erf

ONZE PARTNERS

Samenwerken we aan een ontwikkelplek voor toekomstige wereldwijzers!

Scroll naar boven