Persbericht: Kindcentrum in Aarlesche Erven

Op donderdag 2 juni ondertekenden de gemeente Best, stichting Best Onderwijs en kinderopvang
Korein een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een integraal kindcentrum (IKC) in de
nieuwe woonwijk Aarlesche Erven in Best. Kinderen van 0 tot 13 jaar uit de wijk en het omliggende
(buiten)gebied van Aarle kunnen hier straks terecht voor opvang en onderwijs. Dit wordt ook de
nieuwe locatie voor kinderen van Heydonck Heivelden. In het duurzame gebouw komt ook een
ontmoetingsruimte voor medewerkers en de wijk. Naar verwachting starten de
bouwwerkzaamheden in de loop van 2023.

Verbinding met de natuur
In de nieuwe woonwijk Aarlesche Erven speelt de natuur een belangrijke rol. Dat is in het nieuwe
kindcentrum niet anders. De betrokken partijen bekijken nadrukkelijk hoe de verbinding gemaakt
kan worden met de natuur en duurzaamheid is een belangrijk aspect in het programma van eisen. Zo
wordt veel aandacht besteed aan de keuze voor materialen en zal het gebouw zo energieneutraal
mogelijk zijn. Ook in het programma van opvang en onderwijs krijgt de natuur een belangrijke rol,
bijvoorbeeld door buitenlessen.
Stevige visie
In het kindcentrum werken onderwijs, peuteropvang en kinderopvang nauw met elkaar samen, met
gezamenlijke ontwikkeldoelen en in een doorgaande lijn. Kinderen kunnen er op basis van interesse
of ontwikkeling spelen en leren. Ze werken er aan echte problemen, samen met de omgeving. Naast
wereldburgerschap en maatschappelijke betrokkenheid is er vanzelfsprekend volop aandacht voor
een stevig aanbod van de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Parallel aan de bouw van het
nieuwe kindcentrum wordt verder invulling gegeven aan het opvang- en onderwijsaanbod.
Blik vooruit
Naar verwachting kan het nieuwe kindcentrum na de zomervakantie van 2024 in gebruik genomen
worden, onder voorbehoud van vertragingen veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden. Het
kindcentrum wordt (juridisch) eigendom van stichting Best Onderwijs. Zij zijn ook bouwheer. Op de
website www.stichtingbestonderwijs.nl zal in het nieuwe schooljaar meer informatie te vinden zijn
over het kindcentrum in Aarlesche Erven.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Heeft u vragen over dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met Willem Kock, bestuurder Best
Onderwijs, tel. 0499-376120.

en_GB
Scroll naar boven